CSS таблица цветов

Основные цвета

Согласно спецификации CSS 2.1.

Цвет Название цвета Значение Hex Значение RGB
aqua #00FFFF rgb(0, 255, 255)
black #000000 rgb(0, 0, 0)
blue #0000FF rgb(0, 0, 255)
fuchsia #FF00FF rgb(255, 0, 255)
gray #808080 rgb(128, 128, 128)
green #008000 rgb(0, 128, 0)
lime #00FF00 rgb(0, 255, 0)
maroon #800000 rgb(128, 0, 0)
navy #000080 rgb(0, 0, 128)
olive #808000 rgb(128, 128, 0)
orange #FFA500 rgb(255, 165, 0)
purple #800080 rgb(128, 0, 128)
red #FF0000 rgb(255, 0, 0)
silver #C0C0C0 rgb(192, 192, 192)
teal #008080 rgb(0, 128, 128)
white #FFFFFF rgb(255, 255, 255)
yellow #FFFF00 rgb(255, 255, 0)

Расширенные цвета

Расширенный перечень цветов согласно спецификации CSS 3.0

Цвет Название цвета Значение Hex Значение RGB
aliceblue #F0F8FF rgb(240, 248, 255)
antiquewhite #FAEBD7 rgb(250, 235, 215)
aqua #00FFFF rgb(0, 255, 255)
aquamarine #7FFFD4 rgb(127, 255, 212)
azure #F0FFFF rgb(1240, 255, 255)
beige #F5F5DC rgb(245, 245, 220)
bisque #FFE4C4 rgb(255, 228, 196)
black #000000 rgb(0, 0, 0)
blanchedalmond #FFEBCD rgb(255, 235, 205)
blue #0000FF rgb(0, 0, 255)
blueviolet #8A2BE2 rgb(138, 43, 226)
brown #A52A2A rgb(165, 42, 42)
burlywood #DEB887 rgb(222, 184, 135)
cadetblue #5F9EA0 rgb(95, 158, 160)
chartreuse #7FFF00 rgb(95, 158, 160)
chocolate #D2691E rgb(210, 105, 30)
coral #FF7F50 rgb(255, 127, 80)
cornflowerblue #6495ED rgb(100, 149, 237)
cornsilk #FFF8DC rgb(255, 248, 220)
crimson #DC143C rgb(220, 20, 60)
cyan #00FFFF rgb(0, 255, 255)
darkblue #00008B rgb(0, 0, 139)
darkcyan #008B8B rgb(0, 139, 139)
darkgoldenrod #B8860B rgb(184, 134, 11)
darkgray #A9A9A9 rgb(169, 169, 169)
darkgreen #006400 rgb(0, 100, 0)
darkkhaki #BDB76B rgb(189, 183, 107)
darkmagenta #8B008B rgb(139, 0, 139)
darkolivegreen #556B2F rgb(85, 107, 47)
darkorange #FF8C00 rgb(255, 140, 0)
darkorchid #9932CC rgb(153, 50, 204)
darkred #8B0000 rgb(139, 0, 0)
darksalmon #E9967A rgb(233, 150, 122)
darkseagreen #8FBC8F rgb(143, 188, 143)
darkslateblue #483D8B rgb(72, 61, 139)
darkslategray #2F4F4F rgb(47, 79, 79)
darkturquoise #00CED1 rgb(0, 206, 209)
darkviolet #9400D3 rgb(148, 0, 211)
deeppink #FF1493 rgb(255, 20, 147)
deepskyblue #00BFFF rgb(0, 191, 255)
dimgray #696969 rgb(0, 191, 255)
dodgerblue #1E90FF rgb(30, 144, 255)
firebrick #B22222 rgb(178, 34, 34)
floralwhite #FFFAF0 rgb(255, 250, 240)
forestgreen #228B22 rgb(34, 139, 34)
fuchsia #FF00FF rgb(255, 0, 255)
gainsboro #DCDCDC rgb(220, 220, 220)
ghostwhite #F8F8FF rgb(248, 248, 255)
gold #FFD700 rgb(255, 215, 0)
goldenrod #DAA520 rgb(218, 165, 32)
gray #7F7F7F rgb(127, 127, 127)
green #008000 rgb(0, 128, 0)
greenyellow #ADFF2F rgb(173, 255, 47)
honeydew #F0FFF0 rgb(240, 255, 240)
hotpink #FF69B4 rgb(255, 105, 180)
indianred #CD5C5C rgb(205, 92, 92)
indigo #4B0082 rgb(75, 0, 130)
ivory #FFFFF0 rgb(255, 255, 240)
khaki #F0E68C rgb(240, 230, 140)
lavender #E6E6FA rgb(230, 230, 250)
lavenderblush #FFF0F5 rgb(255, 240, 245)
lawngreen #7CFC00 rgb(124, 252, 0)
lemonchiffon #FFFACD rgb(255, 250, 205)
lightblue #ADD8E6 rgb(173, 216, 230)
lightcoral #F08080 rgb(240, 128, 128)
lightcyan #E0FFFF rgb(224, 255, 255)
lightgoldenrodyellow #FAFAD2 rgb(250, 250, 210)
lightgreen #90EE90 rgb(144, 238, 144)
lightgrey #D3D3D3 rgb(211, 211, 211)
lightpink #FFB6C1 rgb(255, 182, 193)
lightsalmon #FFA07A rgb(255, 160, 122)
lightseagreen #20B2AA rgb(32, 178, 170)
lightskyblue #87CEFA rgb(135, 206, 250)
lightslategray #778899 rgb(119, 136, 153)
lightsteelblue #B0C4DE rgb(176, 196, 222)
lightyellow #FFFFE0 rgb(255, 255, 224)
lime #00FF00 rgb(0, 255, 0)
limegreen #32CD32 rgb(50, 205, 50)
linen #FAF0E6 rgb(250, 240, 230)
magenta #FF00FF rgb(255, 0, 255)
maroon #800000 rgb(128, 0, 0)
mediumaquamarine #66CDAA rgb(102, 205, 170)
mediumblue #0000CD rgb(0, 0, 205)
mediumorchid #BA55D3 rgb(186, 85, 211)
mediumpurple #9370DB rgb(147, 112, 219)
mediumseagreen #3CB371 rgb(60, 179, 113)
mediumslateblue #7B68EE rgb(123, 104, 238)
mediumspringgreen #00FA9A rgb(0, 250, 154)
mediumturquoise #48D1CC rgb(72, 209, 204)
mediumvioletred #C71585 rgb(199, 21, 133)
midnightblue #191970 rgb(25, 25, 112)
mintcream #F5FFFA rgb(245, 255, 250)
mistyrose #FFE4E1 rgb(255, 228, 225)
moccasin #FFE4B5 rgb(255, 228, 181)
navajowhite #FFDEAD rgb(255, 222, 173)
navy #000080 rgb(0, 0, 128)
navyblue #9FAFDF rgb(159, 175, 223)
oldlace #FDF5E6 rgb(253, 245, 230)
olive #808000 rgb(128, 128, 0)
olivedrab #6B8E23 rgb(107, 142, 35)
orange #FFA500 rgb(255, 165, 0)
orangered #FF4500 rgb(255, 69, 0)
orchid #DA70D6 rgb(218, 112, 214)
palegoldenrod #EEE8AA rgb(238, 232, 170)
palegreen #98FB98 rgb(152, 251, 152)
paleturquoise #AFEEEE rgb(175, 238, 238)
palevioletred #DB7093 rgb(219, 112, 147)
papayawhip #FFEFD5 rgb(255, 239, 213)
peachpuff #FFDAB9 rgb(255, 218, 185)
peru #CD853F rgb(205, 133, 63)
pink #FFC0CB rgb(255, 192, 203)
plum #DDA0DD rgb(221, 160, 221)
powderblue #B0E0E6 rgb(176, 224, 230)
purple #800080 rgb(128, 0, 128)
red #FF0000 rgb(255, 0, 0)
rosybrown #BC8F8F rgb(188, 143, 143)
royalblue #4169E1 rgb(65, 105, 225)
saddlebrown #8B4513 rgb(139, 69, 19)
salmon #FA8072 rgb(250, 128, 114)
sandybrown #FA8072 rgb(244, 164, 96)
seagreen #2E8B57 rgb(46, 139, 87)
seashell #FFF5EE rgb(255, 245, 238)
sienna #A0522D rgb(160, 82, 45)
silver #C0C0C0 rgb(192, 192, 192)
skyblue #87CEEB rgb(135, 206, 235)
slateblue #6A5ACD rgb(106, 90, 205)
slategray #708090 rgb(112, 128, 144)
snow #FFFAFA rgb(255, 250, 250)
springgreen #00FF7F rgb(0, 255, 127)
steelblue #4682B4 rgb(70, 130, 180)
tan #D2B48C rgb(210, 180, 140)
teal #008080 rgb(0, 128, 128)
thistle #D8BFD8 rgb(216, 191, 216)
tomato #FF6347 rgb(255, 99, 71)
turquoise #40E0D0 rgb(64, 224, 208)
violet #EE82EE rgb(238, 130, 238)
wheat #F5DEB3 rgb(245, 222, 179)
white #FFFFFF rgb(255, 255, 255)
whitesmoke #F5F5F5 rgb(245, 245, 245)
yellow #FFFF00 rgb(255, 255, 0)
yellowgreen #9ACD32 rgb(139, 205, 50)